Quy định của SuperForex

SuperForex luôn dành sự kính trọng đối với khách hàng của mình, đó là lý do vì sao chúng tôi luôn nỗ lực cung cấp thông tin về công ty, do đó bạn có thể xác minh và đưa ra những quyết định đúng đắn khi làm việc với chúng tôi. Trong mỗi bước chúng tôi làm, chúng tôi luôn hướng đến mục tiêu minh bạch và trung thực.

Finateqs Corp LTD is a proud member of the Investor Compensation Fund (ICF). The ICF provides compensation to investors who have suffered losses due to the insolvency of their broker. As a member of the ICF, we are committed to protecting our clients' investments and ensuring that they are compensated in the event that their broker becomes insolvent. The ICF covers claims up to a maximum of €20,000 per client, and we are proud to be able to offer this level of protection to our clients.

Nhà môi giới được cấp phép là

SuperForex

Đấu tranh với hoạt động rửa tiền.

SuperForex

Cung cấp các dịch vụ theo quy định của luật pháp Quốc tế về các dịch vụ tài chính.

SuperForex

Bảo hiểm tiền quỹ nhằm đảm bảo thanh toán cho tất cả khách hàng.

SuperForex

An toàn và An ninh tiền quỹ.

Nhà cung cấp Thanh khoản

Hình thức kinh doanh trọng tâm của SuperForex là luôn cung cấp các điều kiện giao dịch hấp dẫn nhất trên thị trường. Chúng tôi có thể đưa ra mức chênh lệch (spread) tuyệt vời trên các cặp tiền tệ chính bởi vì chúng tôi là nhà môi giới Không có Bàn Giao dịch (No Dealing Desk), theo đó chúng tôi có mối quan hệ công việc với nhiều nhà thanh khoản. Những tổ chức quốc tế này là cơ sở cho các hoạt động về giá mua và giá bán của chúng tôi, đảm bảo giao dịch của bạn được thực hiện minh bạch và công bằng.

SuperForexSuperForexSuperForexSuperForex

Nhãn hiệu

SuperForex là một nhãn hiệu đã được đăng ký. Tên và logo của chúng tôi được bảo hộ quốc tế bởi Cơ quan Hài hòa hóa Thị trường Nội địa (OHIM), số đăng ký là 014199831. Bởi vậy, chỉ có SuperForex được sử dụng nhận dạng thương hiệu này cũng như các đối tác chính thức được chúng tôi chứng nhận để thực hiện nhiều hoạt động đại diện cho chúng tôi.