Lợi nhuận của Đối tác

Đối tác của SuperForex có thể kiếm được hoa hồng cạnh tranh nhất trên thị trường - lên tới $45 trên mức spread.

Miễn là khách hàng của bạn tiếp tục giao dịch, bạn sẽ kiếm được hoa hồng dựa trên hoạt động của họ. SuperForex không áp mức giá trần trên doanh thu hoa hồng, điều này có nghĩa rằng khoản tiền mà bạn kiếm được phụ thuộc hoàn toàn vào hoạt động giao dịch của khách hàng của bạn. Chúng tôi cũng mang đến cho bạn loại hình đối tác nhà môi giới giới thiệu phụ (sub-Introducing Broker), theo đó bạn có thể kiếm lợi từ những giao dịch được thực hiện bởi khách hàng của nhà môi giới giới thiệu phụ. Bạn có thể liên hệ với Phòng Đối tấc nếu bạn muốn tìm hiểu thêm.