Hệ thống An ninh Quỹ

SuperForex coi trọng tiền của bạn - và chúng tôi hiểu rằng bạn cũng vậy. Nhằm bảo đảm quỹ của bạn luôn được an toàn, chúng tôi thực hiện chương trình an ninh quỹ nhiều tầng lớp và tinh vi nhằm mục đich bảo vệ tối đa.

Quỹ tách biệt

Để bảo vệ tiền của bạn bằng mọi cách, chúng tôi áp dụng chính sách quỹ tách biệt. Điều này có nghĩa rằng tiền của bạn được lưu giữ biệt lập khỏi quỹ của công ty. Do đó đảm bảo rằng tiền của bạn sẽ không được sử dụng như nguồn tài nguyên của SuperForex và không liên quan đến các hoạt động của chúng tôi - mà chỉ phục vụ cho các giao dịch của bạn. Điều này có ý nghĩa gì với bạn? Nếu giả dụ có điều gì đó không may xảy ra với SuperForex, tiền của bạn vẫn được an toàn vì không liên quan gì đến tài chính của SuperForex. Trong mọi hoàn cảnh, bạn đều có thể truy cập vào quỹ của bạn một cách trọn vẹn.

Chứng chỉ SSL

Chúng tôi sử dụng chứng chỉ SSL để bảo vệ tất cả dữ liệu mà bạn thực hiện trên website của chúng tôi. SSL, hay còn gọi là Giao thức bảo mật, là giao thức cho phép sự giao tiếp an toàn giữa bạn và website của chúng tôi. Nhờ đó, thiết bị của bạn thiết lập sự tin cậy với máy chủ của chúng tôi dựa trên tiêu trí độc nhất cho phép các máy chủ của chúng tôi nhận dạng được khi nào là bạn đang gửi thông tin, hoặc khi ai đó đang cố gắng gây hại bằng cách giả vờ là bạn để sửa đổi dữ liệu mà bạn sẽ gửi. SSL sẽ bảo vệ dữ liệu và tài khoản của bạn.

Xác minh Tài khoản

Nhằm bảo vệ tài khoản của bạn một cách đầy đủ, chúng tôi khuyên bạn nên thực hiện quy trình xác minh toàn diện. Quy trình bao gồm:

  • xách minh email;
  • scan ID để xác minh dữ liệu của bạn;
  • xác minh địa chỉ;
  • xác minh số điện thoại.

Để đảm bảo tải khoản của bạn được bảo vệ, sự kết hợp những phương thức này nên được thực hiện.

Lịch sử Đăng nhập

Bạn có thể xem đầy đủ lịch sử đăng nhập tại Tủ Khách hàng. Tại đây sẽ thể hiện tất cả địa chỉ IP đã đăng nhập vào tài khoản của bạn, điều này nhằm nhanh chóng phát hiện bất kỳ hoạt động đáng nghi nào dễ dàng hơn. Hệ thống sẽ hiển thị IP, vị trí, thời gian, hệ thống đang hoạt động, và trình duyệt được sử dụng cho từng lần đăng nhập. Do vậy, bạn có thể dễ dàng nhận biết được những can thiệp nguy hại đến tài khoản của bạn. Hơn nữa, chúng tôi gửi email cảnh báo nếu và khi chúng tôi phát hiện những nỗ lực đáng nghi đăng nhập vào tài khoản của bạn.

ID Thiết bị

Bạn cũng có thể giữ tải khoản an toàn bằng việc giới hạn các thiết bị đăng nhập vào tài khoản. Tính năng của ID thiết bị được đặt tại Tủ Khách Hàng, dưới phần An ninh. Tại phần cài đặt này, bạn có thể thêm máy tính, máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh mà bạn muốn sử dụng để đăng nhập vào tài khoản của mình - bất kỳ thiết bị nào không nằm trong danh sách sẽ không thể đăng nhập, ngay cả khi họ có dữ liệu đăng nhập của bạn.

Danh sách IP được phép

Bạn còn có thể nâng cấp bảo vệ tài khoản của bạn bằng việc tạo một danh sách những địa chỉ IP được phép. Điều này sẽ hạn chế việc truy cập vào tài khoản của bạn, do vậy, chỉ những IPS được phê duyệt mới có thể đăng nhập, chống lại những can thiệp tiềm ẩn vào tài khoản của bạn.

Nhờ kết hợp độc nhất các phương pháp an ninh đa dạng mà chúng tôi đưa ra theo tùy ý sử dụng của bạn, bạn có thể chắc chắn rằng bạn luôn được an toàn đồng hành cùng SuperForex.