Chương trình Tự động Điều chỉnh Số dư

Số dư của bạn Không bị dưới 0

Vấn đề của bạn:

Điều này xảy ra thường xuyên nếu bạn phạm lỗi trong quá trình giao dịch, điều đó sẽ dần dần làm giảm tiền nạp của bạn. Chịu thua lỗ có thể là điều đáng tiếc vì việc này làm cho số dư tài khoản của bạn càng ngày càng tiến gần đến zero, và đặc biệt những tình huống xấu có thể làm cho tài khoản ở dưới mức zero, đặt bạn vào tình thế nợ.

Giải pháp của chúng tôi:

Chương trình Tự động Điều chỉnh Số dư hoạt động như một lá chắn bảo vệ bạn khỏi số dư tài khoản bị âm. Trong trường hợp, bạn đưa ra quyết định giao dịch kém hiệu quả, số dư của bạn sẽ không bị dưới 0 - thay vào đó, hệ thống Điều chỉnh Số dư Tự động sẽ bù lỗ cho bạn và giữ tài khoản của bạn ở mức zero. Nhờ đó, bạn sẽ không bị trong tình trạng nợ và bất kỳ khoản nạp tiền mới nào bạn thực hiện sẽ là của bạn và dùng cho những giao dịch mới. Chức năng này hoạt động một cách tự động đối với tất cả tài khoản, vì vậy bạn không cần đăng ký.

* Điều này xảy ra thường xuyên nếu bạn phạm lỗi trong quá trình giao dịch, điều đó sẽ dần dần làm giảm tiền nạp của bạn. Chịu thua lỗ có thể là điều đáng tiếc vì việc này làm cho số dư tài khoản của bạn càng ngày càng tiến gần đến zero, và đặc biệt những tình huống xấu có thể làm cho tài khoản ở dưới mức zero, đặt bạn vào tình thế nợ.

Thăm Tủ Cabinet