Đường dẫn Liên kết

Đường dẫn Liên kết là gì?

Đường dẫn liên kết được coi là chi tiết quan trọng nhất trong Chương trình Đối tác của chúng tôi. Đây là mã duy nhất cho từng đối tác, bao gồm điểm cuối của tất cả URL mà bạn sử dụng để hướng những khách hàng tiềm năng đến với website chính thức của SuperForex. Máy chủ của chúng tôi sử dụng những đường link liên kết này để ghi nhận những khách hàng mà bạn đã thu hút thành công đến SuperForex - tất cả khách hàng mở tài khoản thực và thực hiện ít nhất một lần nạp tiền sau khi sử dụng đường dẫn duy nhất của bạn sẽ trở thành người giới thiệu của bạn. Cookie đi cùng với từng mã liên kết sẽ kéo dài đến 12 tháng, điều này có nghĩa rằng nếu ai đó quyết định mở một tài khoản một năm sau khi họ đã sử dụng mã của bạn, thì họ vẫn sẽ trở thành một phần trong nhóm liên kết của bạn.

Sử dụng đường dẫn liên kết như thế nào?

Mã liên kết sẽ được cấp cho bạn khi bạn đăng ký làm đối tác, và mã đó có dạng giống như "ABCD". Mã này được đặt ở phía cuối tất cả đường dẫn của bạn nhằm tối ưu hóa chức năng để ghi nhận khách hàng. Bạn có quyền quyết định đường dẫn có thể đưa đến đâu - đó có thể là bất kỳ trang nào trên website chính của chúng tôi hoặc thậm chí Tủ Khách hàng. Ví dụ, nếu một đối tác có mã "ABCD" muốn hướng khách hàng đến trang chính của Tủ Khách hàng, thì họ sẽ sử dụng đường dẫn "my.superforex.com/?x=ABCD" để liên kết khách hàng theo đó.

Đường dẫn Liên kết Khách hàng

Bạn cũng có thể tạo những mã liên kết khách hàng của chính mình để phân biệt hóa những mã đó với mã gốc của bạn. Điều này sẽ giúp cho đường dẫn của bạn dễ nhớ hơn, hoặc trông sẽ đáng tin cậy hơn trong mắt của khách hàng.

Ví dụ, nếu bạn muốn tạo mã liên kết khách hàng "supertrader", đường dẫn của bạn sẽ là - https://my.superforextr.com/bonuses?x=supertrader

Bạn có thể duy trì năm đường dẫn khách hàng khác nhau. Điều này sẽ cho phép bạn phân biệt hóa đường dẫn của bạn và tùy chỉnh chúng theo mục đích khác nhau, ví dụ, sử dụng những mã khác nhau trong blog, diễn đàn yêu thích, hoặc mạng xã hội yêu thích của bạn - bạn có thể thấy lưu lượng của từng đường dẫn và quyết định nguồn nào tải được lưu lượng tốt nhất. Khi bạn xác định được lối ra mang đến lợi nhuận nhiều nhất, bạn có thể tối ưu hóa chiến lược marketing để có được tác động tối đa.

Thống kê đầy đủ về từng mã liên kết khách hàng duy nhất mà bạn sử dụng (cũng như mã gốc mà bạn nhận được từ chúng tôi khi đăng ký) đều có sẵn trong Tủ Đối tác. Nếu bạn có mã khách hàng đúng vị trí, đường dẫn liên kết gốc của bạn vẫn sẽ hợp lệ và có thể được sử dụng cùng với đường dẫn còn lại.

Tủ Đối tác