Stopa procentowa

Wolne pieniądze generują dochód

Informacje o tej usłudze

Jaki jest cel, który łączy wszystkich naszych użytkowników i partnerów? Oczywiście to możliwość osiągnięcia zysku. Dlatego chcieliśmy opracować sposób, który pozwoli Ci zarabiać, nie podejmując żadnych działań. Oto dlaczego dodaliśmy oprocentowanie kapitału.

Zalety usługi

Wolne środki

Użyj tylko wolne środki, które nie są wykorzystywane w otwartych pozycjach.

Passive Service

Nie musisz nic robić, aby na tym skorzystać.

Proporcjonalny zysk

Zarabiaj więcej, jeśli masz więcej pieniędzy (zysk, depozyty) na swoim koncie handlowym.

Warunki

To znaczy, że kapitał na Twoim koncie (pieniądze, które posiadasz w formie depozytów, zysków i strat) będzie podlegać rocznemu oprocentowaniu w wysokości 5% z miesięcznymi wpłatami na Twoje konto handlowe. Podobnie jak w przypadku depozytu bankowego, Twoje środki wzrosną o odpowiedni procent każdego miesiąca.

Wzór

Kwota, którą zarabiasz każdego dnia, zostanie obliczona według wzoru:

(Wolne środki - Kredyt) x (5 / 100 /360)

Jeśli nadal nie masz konta, to teraz jest idealny moment na jego otwarcie: