Pendapatan rakan kongsi

Rakan kongsi SuperForex boleh menikmati komisyen yang paling kompetitif di pasaran - sehingga $ 45 daripada spread.

Selagi pelanggan anda terus perdagangan, anda akan mendapat komisen berdasarkan aktiviti mereka. SuperForex tidak mengenakan siling kepada hasil komisen, ini bermaksud jumlah yang anda perolehi bergantung sepenuhnya kepada aktiviti perdagangan pelanggan-pelanggan anda. Kami juga menawarkan anda jenis sub-broker. Kami juga memperkenalkan perkongsian, di mana anda mendapat manfaat daripada perdagangan yang dijalankan oleh pelanggan pelanggan anda. Anda boleh menghubungi Jabatan Perkongsian jika anda ingin mengetahui lebih lanjut.