Salinan Forex Kedudukan

Forex salinan kedudukan pada halaman ini anda boleh memantau aktiviti peniaga-peniaga terpilih ("Sarjana") yang telah bersetuju untuk mengambil bahagian dalam program ini dan telah memberi mereka kebenaran untuk menyalin perdagangan mereka. Pengiraan penarafan yang anda lihat adalah berdasarkan berapa cekap setiap deposit yang digunakan untuk mencapai keuntungan semasa.

BalanceProfitTraded lost
USD 76,064.53USD 6,148.63246.19
TZS 34,105.71TZS 3,127.720.32
USD 18,488.47USD 2,675.14158.62
USD 32,888.86USD 872.0210
USD 42,702.44USD 820.000.2
USD 470.12USD 467.2413.4
USD 62.04USD 4.032.95
USD 35,792.37USD 0.000
USD 31,525.44USD 0.000
USD 2,069.52USD 0.000
USD 22,263.54USD 0.000
USD 137.75USD 0.000
USD 25.69USD 0.000
USD 79.96USD 0.000
USD 151.10USD 0.000
USD 14.14USD 0.000
USD 1,982.16USD 0.000
USD 1,719.27USD 0.000
USD 247.66USD 0.000
USD 9,463.54USD 0.000
€21,767.43€0.000
USD 180.30USD 0.000
USD 33,907.73USD 0.000
USD 294.00USD 0.000
USD 11,836.84USD 0.000
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Next