SuperForex Social Responsibility

ما می دانیم که اگر شما اطلاعات در مورد سوپرفارکس را از طریق اینترنت یا در بخش های دیگر وب سایت ما جستجو کنید، احتمالا شرایط معاملاتی و تبلیغاتی خاصی پیدا خواهید کرد، اما این همه چیز نیست. ما در سوپر فارکس می خواهیم به شما یک بخش متفاوتی از فعالیت هایمان را نشان دهیم که اغلب در کمپین های ما، به ویژه برنامه مسئولیت اجتماعی ماست و برای ما بسیار با اهمیت است.

سوپر فارکس یک رهبر جهانی در بخش کارگزاری مالی است که به دلیل خدمات دائمی و نوآورانه ما بهبود یافته ، اما ما دوست داریم ازموفقیت هایمان خوب استفاده کنیم. ما به مشکلات زیادی که مردم در سراسر جهان با آن مواجه هستند بی توجه نیستیم. به همین دلیل است که ما سعی می کنیم با شریکانمان همکاری کنیم و زمان، تلاش و بودجه را به فعالیت های انسان دوستانه اختصاص دهیم که در آن به فقرا و نیازمندان در نقاط مختلف جهان کمک کنیم.